துன்பங்கள் நீங்க வறுமை ஒழிய அன்பே சிவம் அமைப்பினால் தைத்திருநாளாகிய இன்று 20 பயனாளிகளுக்கு ஊக்குவிப்புக் கொடுப்பனவாக ரூபா 300,000 வழங்கப்பட்டது.

243

துன்பங்கள் நீங்க வறுமை ஒழிய அன்பே சிவம் அமைப்பினால் தைத்திருநாளாகிய இன்று 20 பயனாளிகளுக்கு ஊக்குவிப்புக் கொடுப்பனவாக ரூபா 300,000 வழங்கப்பட்டது.  10479709_774168155985449_2200605031914120318_n 10888662_774168045985460_2639867411389787719_n 10897931_774168059318792_7085830554929501213_n 10917836_774168319318766_8630762799284894046_n 10923523_774167879318810_1462441728818487127_n 10940548_774167892652142_6646194438346311894_n