அருள்மிகு சிவன் கோவில் சூரிச் ஆலயத்தின் வருடாந்தத் திருவிழா 2017

136

அருள்மிகு சிவன் கோவில் சூரிச்- சைவத் தமிழ்ச் சங்கம்
வணக்கம் எம்தமிழ் உறவுகளே
சிவன் ஆலயத்தின் வருடாந்தத் திருவிழா 2017
23.06.2017 கொடியேற்றத்துடன் ஆரம்பமாகின்றது
30.06.2017 சப்பறத் திருவிழா
01.07.2017 தேர்த் திருவிழா
02.07.2017 தீர்த்தத் திருவிழா
சிவன் அடியார்களின் கருத்து